Cimke: Koronaőr

 
 
 
Kétnyelvű kiadásban látott napvilágot a 17. századi magyar történetírás egyik fontos darabja, a tudós koronaőr, Révay Péter (1568–1622) De monarchia et Sacra Corona regni Hungariae centuriae septem című munkája. A kétkötetes kiadványt az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Történettudományi Intézetében működő, Pálffy Géza vezette „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport munkatársai készített... [2021. október 18. 19:14]
Négyszáz év után magyar fordításban jelent meg Révay Péter koronaőr nagy országtörténete. [2021. október 15. 12:44]