Itt az Hírek.Csillagászat.hu híreit olvashatja.


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Földméretű exobolygót fedeztek fel a Liège-i Egyetem SPECULOOS projektjének keretében egy ultrahűvös törpecsillag, a SPECULOOS-3 körül. A Földtől csupán 55 fényévre lévő törpe olyan kicsi, mint a Jupiter, és csak fele olyan forró, mint a Nap. A felfedezésről a kutatócsoport a Nature Astronomy című lapban számolt be. [2024. május 29. 8:17]
Az ismert fekete lyukak mérete – amit a tömegük határoz meg – nagyon tág tartományt fog át. Ezt a széles skálát három alcsoportra osztják a szakemberek. A csillagtömegű fekete lyukak csillagok maradványaiként alakulnak ki, és 5-150 naptömeg közötti anyagmennyiséget képviselnek. A másik gyakori feketelyuk-osztályt a szupernagy tömegű fekete lyukak jelentik. [2024. május 28. 9:17]
Egy évvel ezelőtt útjára indult a JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) űrszonda Naprendszerünk legnagyobb bolygója, a Jupiter felé, hogy a víz jelenlétére utaló nyomokat keressen a bolygó legismertebb holdjai közé tartozó Ganymedes, Callisto és Europa nevű égitesten. A víz a földi élet elengedhetetlen... [2024. május 27. 10:41]
Az Európai Űrügynökség (European Space Agency – ESA) Euclid-űrtávcsövével dolgozó csillagászok az űreszköz öt páratlan felvételét tették közzé a napokban. A soha korábban nem látott képek szemléltetik a Euclid képességeit a kozmosz titkainak feltárására. Az űrtávcső feladata elszabadult bolygók megfigyelése, a titokzatos sötét anyag tanulmányozása gravitációsan lencsézett galaxisok megfigyelése ré... [2024. május 26. 8:39]
A kutatók a James Webb-űrtávcső adatainak vizsgálatával kimutatták, hogy a fiatal, 10 milliárd évvel ezelőtti Univerzum sokkal kevésbé volt kaotikus és rendezetlen, mint azt korábban gondoltuk, és hogy az ekkori galaxisok sokkal gyorsabban fejlődtek annál, mint ahogy eddigi elméleteink jósolták. A J... [2024. május 24. 7:34]
Koichi Itagaki japán amatőrcsillagász 2023 május 19-én egy új vendégcsillagot fedezett fel 35 cm-es távcsövével a közeli M101 galaxisban. A szupernóva a 2023ixf jelzést kapta, és gyorsan fényesedett. Amatőrcsillagászok sokasága kereste fel a jövevényt, pár nap múlva már vizuálisan is lehetett kis távcsövekkel észlelni. [2024. május 23. 8:49]
A Tejútrendszer központjáról készített fenti felvételen jól látszik, hogy a központi szupernagy tömegű fekete lyuk körüli régióból, akárcsak egy kéményből, forró gáz áramlik ki. A kép a NASA Chandra űrobszervatóriumának röntgentartományban rögzített felvételeiből (kék), valamint a MeerKAT teleszkóp rádió adataiból (vörös) áll. [2024. május 22. 8:33]
A James Webb-űrtávcső (JWST) munkájának kezdetén három erősen vörös objektumot fedeztek fel gravitációslencse-hatás segítségével. A vörös kvazárok az Abell 2744 galaxishalmaz irányában láthatók. A kvazárok további spektroszkópiai elemzésével Lukas J. Furtak (Ben-Gurion Egyetem, Be’er-Sheva, Israel) ... [2024. május 19. 14:23]
A Chandra röntgenobszervatórium munkatársai új time-lapse videókat tettek közzé, amelyek által betekintést nyerhetünk a Rák-köd és a Cassiopeia A szupernóva-maradvány elmúlt több mint 20 évébe. A Chandra és a Hubble-űrtávcső csapata 2002-ben már közzétett egy rövid, de annál izgalmasabb time-lapse videót a híres szupernóva-maradványról, a Rák-ködről. [2024. május 16. 8:30]
Május 10/11-e éjszakáját nehezen feledjük. Mindazok, akik kinn voltak az ég alatt, láthatták a csodálatos sarki fényt, amely hazánkból ritka vendég, még délebbről azonban még ritkábban látható. Bánfalvy Zoltán, Zaragoza, Spanyolország Az előrejelzést látva biztos voltam benne, hogy ez a sarki fény még innen Spanyolországból, az északi szélesség 41. [2024. május 15. 11:24]
Számos égi esemény képes nagy energiájú, ún. gammakitöréseket (GRB-ket, az angol gamma-ray burst kezdőbetűiből) produkálni.  Ezek a legfényesebb jelenségek az univerzumban, eredetük pedig sokszor fejtörést okoz a kutatóknak. A rövid gammakitörések legtöbbször csillagmaradványok (pl. kettős neutroncsillagok) összeolvadásakor jönnek létre. [2024. május 14. 16:08]
A gammakitörések a Világegyetem legrejtélyesebb jelenségei közé tartoznak. Ezeket a gammasugárzás-felvillanásokat a hosszúságuk alapján két típusra szokták osztani: a hosszú kitörések több mint 2 másodpercig tartanak, míg a rövid kitörések 2 másodpercnél rövidebb ideig. Vajon a GRB 191019A gammakitö... [2024. május 12. 13:42]
Ezekben a napokban egy óriási kiterjedésű, nagyon aktív napfoltcsoport tartja lázban a csillagászat iránt érdeklődőket. Ennek a csoportnak köszönhetjük a kiemelkedő sarkifény-aktivitást is. Vessünk rá egy pillantást – nagy felbontásban. Francsics László, Budapest Az AR3664 jelű napfoltcsoport UV-ban UV szűrős kép, így az összes eddiginél nagyobb a felbontása. [2024. május 11. 16:00]
Mind a Jupiter Europa, mind a Szaturnusz Enceladus nevű holdja önmagához képest hatalmas óceánokat (csillagászati kontextusban nagy mennyiségű folyékony vizet) rejt fagyos kérge alatt. A Jupiter Ganymedes és a Szaturnusz Titan nevű holdján szintén felszín alatti óceánok rejtőznek, nemrég pedig a Szaturnusz aprócska Mimas holdjának felszíne alatt is óceánra utaló jeleket találtak. [2024. május 8. 12:30]
Egy csillagászcsoport felfedezte, hogy egy korábban csendes fekete lyuk, ami egy tőlünk nagyjából 800 millió fényévre lévő galaxis központjában található, egyszer csak kitört, és 8,5 naponként gázcsóvákat bocsát ki magából. Ilyen periodikus csuklást nem láttunk még fekete lyukaknál. A szakemberek sz... [2024. május 6. 18:12]
Az ALMA rádiótávcső-hálózat több mint 100 molekulát azonosított egy galaxisban, köztük számos olyat, amelyek különböző csillagkeletkezési és –fejlődési folyamatra utalnak. Ebben a galaxisban sokkal nagyobb ütemben keletkeznek csillagok, mint bárhol a Tejútrendszerben. Ez az első felmérés, amelyben ennyiféle molekulát találtak. [2024. május 5. 10:04]
A Ceres törpebolygó felszínén számos kráterben vízjég található. Egy kutatócsoport nemrég megvizsgálta a jég tulajdonságait ezekben a hűvös, árnyékos kráterekben, és arra a következtetésre jutott, hogy az meglepően fiatal. A Ceres a belső Naprendszer egyetlen törpebolygója. A kőzetvilág nagyjából negyedakkora, mint a Hold. [2024. május 4. 18:03]
Többszörös kihívást jelent a Hold túlsó oldalán a déli sarkvidéken holdszondának leszállni és ott kőzetmintát gyűjteni, majd felszállni és a mintát elhozni a Földre. Ez a most útnak indított kínai Chang’e-6 küldetés célja. Kína 2007-ben megkezdett holdkutatási programja töretlenül folytatódik. [2024. május 3. 16:18]
A jelenleg elfogadott elméletek szerint a kozmikus környezetünkben megfigyelhető nagy galaxisok az univerzum története során kisebbek összeolvadása révén jöttek létre. Ez hatványozottan igaz azokra az óriás elliptikus galaxisokra, amelyek gazdag, sok tagot számláló galaxishalmazok középpontjában, azok legsűrűbb régióiban találhatók. [2024. május 2. 19:46]
Körülbelül 4,2 milliárd évvel ezelőtt történt, hogy „kifordult” a Hold felszíne, ezzel létrehozva rajta azokat az alakzatokat, amelyeket ma is megfigyelhetünk. A legtöbb tudós egyetért abban, hogy a Hold kb. 4,5 milliárd éve keletkezett, amikor Naprendszerünknek egy Mars méretű égitestje, a Theia né... [2024. április 29. 19:00]
Egy új kutatás szerint a K2-18b jelű exobolygó gázban gazdag összetételű, de mégsem rendelkezik lakható felszínnel, mint ahogy azt korábban gondolták. Nagy port kavart, amikor a James Webb-űrtávcső megfigyelései alapján egy kutatócsoport bejelentette, hogy a K2-18b jelű planéta talán lakható lehet. ... [2024. április 27. 17:37]
A tavaszi égbolt egyik nem túl jelentős csillagképe a Canes Venatici, a Vadászebek. A csillagszegény égterületen viszont nagyon is jelentős csillagvárosokat figyelhetünk meg. Egyikük az M106. Bagi László, Öcsöd Legújabb fotómon az M106 elnevezésű spirálgalaxist örökítettem meg. Tőlünk nagyon távol, megközelítőleg 23 milliónyi fényév távolságra helyezkedik el ez a látványos csillagváros. [2024. április 27. 10:10]
A James Webb-űrtávcső adatainak segítségével most végre sikerült megfejtenie a kutatóknak az ősrobbanás óta megtörtént legnagyobb kozmikus robbanás, a BOAT (Brightest of All Time, vagyis minden idők legfényesebbje) rejtélyét. A BOAT, mint ahogy a rövidítés angol nyelvű kiírásának fordítása is mutatja, minden idők legfényesebb gamma-kitörése (gamma-ray burst, GRB) volt, kialakulásáért pedig valószí... [2024. április 26. 22:34]
Gyönyörű, glóriához hasonlatos, színes fénygyűrű lehetséges jelenlétét mutatták ki a kutatók egy exobolygó légkörében. A fénygyűrű színes, koncentrikus fénykörökből álló légköri alakzat, ami csak különleges feltételek egyidejű teljesülésekor jöhet létre. Ezt a rendkívüli, ritkán látható gyűrűt a WAS... [2024. április 26. 0:31]
A tejútrendszerbeli csillagok mozgásának pontos meghatározására szakosodott Gaia-űrtávcső nemrég talált egy különlegesen nagy csillagtömegű fekete lyukat, amely ráadásul Földünk közelében rejtőzik. A csillagtömegű fekete lyukak a legnagyobb kezdeti tömegű csillagok magjának összeomlásakor jönnek létre, így tehát nem összekeverendők a galaxisok középpontjában található, ezeknél jóval nagyobb szuper... [2024. április 23. 14:43]
A HD 148937 jelű rendszer a Földtől körülbelül 3800 fényévnyire található, a Szögmérő (Norma) csillagkép irányában. Két, a Napnál sokkal nagyobb tömegű csillagból áll, és egy gyönyörű köd, azaz gáz- és porfelhő veszi körül. „Nagy tömegű kettőscsillagot körülvevő köd ritkaságszámba megy, és igazából ... [2024. április 22. 9:52]
Kutatók egy csoportja különleges részecskét azonosított egy ősi meteorit belsejében, amely nagy valószínűséggel egy közeli csillag halálakor bekövetkező szupernóva-robbanásából származik. A meteoritok belsejébe zárt aprócska porrészecskék felfedik a kutatók előtt egy csillag életének, halálának és az utána keletkező új csillag(ok) születésének folyamatát, ami szinte felöleli a kozmosz 13,8 milliár... [2024. április 20. 21:56]
Régóta terveztem már „a tűz és jég országát”, Izlandot megnézni. Sok gyönyörű képet láttam kék vizű vízesésekkel, zöld mohával ellepett fekete vulkáni sziklákkal, jégdarabokról a fekete fövenyen, a szilaj, érintetlen felföldi részekről – fotósként a táj engem is megbabonázott. Martin Ferenc, Izland Rég vágytam újra látni a sarki fényt is. [2024. április 19. 11:21]
Körülbelül nyolc és fél évszázada, 1181-ben egy csillag halála különösen fényes szupernóva-robbanással gyönyörködtette meg az akkori észlelőket. A csillagászoknak azóta sikerült beazonosítani az abból visszamaradt, tűzijáték kinézetét imitáló szupernóva-maradványt a Cassiopeia csillagképben, és részletes képet készíteni róla különböző hullámhossztartományokon. [2024. április 18. 12:34]
A világegyetem legerőteljesebb robbanásai a gammasugár-kitörések. A részecskeplazmából álló tűzlabdát kilövellő jet jelentősen felgyorsítja a részecskéket. A gammasugár-kitörésekről azt gondolják, hogy kompakt égitestek, neutroncsillagok vagy csillagtömegű fekete lyukak összeolvadásából származnak (ezeket hívjuk rövid gammasugár-kitörésnek, amelyek legfeljebb két másodpercesek), vagy magösszeomlás... [2024. április 16. 20:54]

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...