Itt az Hírek.Csillagászat.hu híreit olvashatja.


Az ALMA rádiótávcső-hálózat több mint 100 molekulát azonosított egy galaxisban, köztük számos olyat, amelyek különböző csillagkeletkezési és –fejlődési folyamatra utalnak. Ebben a galaxisban sokkal nagyobb ütemben keletkeznek csillagok, mint bárhol a Tejútrendszerben. Ez az első felmérés, amelyben ennyiféle molekulát találtak. [2024. május 5. 10:04]
A Ceres törpebolygó felszínén számos kráterben vízjég található. Egy kutatócsoport nemrég megvizsgálta a jég tulajdonságait ezekben a hűvös, árnyékos kráterekben, és arra a következtetésre jutott, hogy az meglepően fiatal. A Ceres a belső Naprendszer egyetlen törpebolygója. A kőzetvilág nagyjából negyedakkora, mint a Hold. [2024. május 4. 18:03]
Többszörös kihívást jelent a Hold túlsó oldalán a déli sarkvidéken holdszondának leszállni és ott kőzetmintát gyűjteni, majd felszállni és a mintát elhozni a Földre. Ez a most útnak indított kínai Chang’e-6 küldetés célja. Kína 2007-ben megkezdett holdkutatási programja töretlenül folytatódik. [2024. május 3. 16:18]
A jelenleg elfogadott elméletek szerint a kozmikus környezetünkben megfigyelhető nagy galaxisok az univerzum története során kisebbek összeolvadása révén jöttek létre. Ez hatványozottan igaz azokra az óriás elliptikus galaxisokra, amelyek gazdag, sok tagot számláló galaxishalmazok középpontjában, azok legsűrűbb régióiban találhatók. [2024. május 2. 19:46]
Körülbelül 4,2 milliárd évvel ezelőtt történt, hogy „kifordult” a Hold felszíne, ezzel létrehozva rajta azokat az alakzatokat, amelyeket ma is megfigyelhetünk. A legtöbb tudós egyetért abban, hogy a Hold kb. 4,5 milliárd éve keletkezett, amikor Naprendszerünknek egy Mars méretű égitestje, a Theia né... [2024. április 29. 19:00]
Egy új kutatás szerint a K2-18b jelű exobolygó gázban gazdag összetételű, de mégsem rendelkezik lakható felszínnel, mint ahogy azt korábban gondolták. Nagy port kavart, amikor a James Webb-űrtávcső megfigyelései alapján egy kutatócsoport bejelentette, hogy a K2-18b jelű planéta talán lakható lehet. ... [2024. április 27. 17:37]
A tavaszi égbolt egyik nem túl jelentős csillagképe a Canes Venatici, a Vadászebek. A csillagszegény égterületen viszont nagyon is jelentős csillagvárosokat figyelhetünk meg. Egyikük az M106. Bagi László, Öcsöd Legújabb fotómon az M106 elnevezésű spirálgalaxist örökítettem meg. Tőlünk nagyon távol, megközelítőleg 23 milliónyi fényév távolságra helyezkedik el ez a látványos csillagváros. [2024. április 27. 10:10]
A James Webb-űrtávcső adatainak segítségével most végre sikerült megfejtenie a kutatóknak az ősrobbanás óta megtörtént legnagyobb kozmikus robbanás, a BOAT (Brightest of All Time, vagyis minden idők legfényesebbje) rejtélyét. A BOAT, mint ahogy a rövidítés angol nyelvű kiírásának fordítása is mutatja, minden idők legfényesebb gamma-kitörése (gamma-ray burst, GRB) volt, kialakulásáért pedig valószí... [2024. április 26. 22:34]
Gyönyörű, glóriához hasonlatos, színes fénygyűrű lehetséges jelenlétét mutatták ki a kutatók egy exobolygó légkörében. A fénygyűrű színes, koncentrikus fénykörökből álló légköri alakzat, ami csak különleges feltételek egyidejű teljesülésekor jöhet létre. Ezt a rendkívüli, ritkán látható gyűrűt a WAS... [2024. április 26. 0:31]
A tejútrendszerbeli csillagok mozgásának pontos meghatározására szakosodott Gaia-űrtávcső nemrég talált egy különlegesen nagy csillagtömegű fekete lyukat, amely ráadásul Földünk közelében rejtőzik. A csillagtömegű fekete lyukak a legnagyobb kezdeti tömegű csillagok magjának összeomlásakor jönnek létre, így tehát nem összekeverendők a galaxisok középpontjában található, ezeknél jóval nagyobb szuper... [2024. április 23. 14:43]
A HD 148937 jelű rendszer a Földtől körülbelül 3800 fényévnyire található, a Szögmérő (Norma) csillagkép irányában. Két, a Napnál sokkal nagyobb tömegű csillagból áll, és egy gyönyörű köd, azaz gáz- és porfelhő veszi körül. „Nagy tömegű kettőscsillagot körülvevő köd ritkaságszámba megy, és igazából ... [2024. április 22. 9:52]
Kutatók egy csoportja különleges részecskét azonosított egy ősi meteorit belsejében, amely nagy valószínűséggel egy közeli csillag halálakor bekövetkező szupernóva-robbanásából származik. A meteoritok belsejébe zárt aprócska porrészecskék felfedik a kutatók előtt egy csillag életének, halálának és az utána keletkező új csillag(ok) születésének folyamatát, ami szinte felöleli a kozmosz 13,8 milliár... [2024. április 20. 21:56]
Régóta terveztem már „a tűz és jég országát”, Izlandot megnézni. Sok gyönyörű képet láttam kék vizű vízesésekkel, zöld mohával ellepett fekete vulkáni sziklákkal, jégdarabokról a fekete fövenyen, a szilaj, érintetlen felföldi részekről – fotósként a táj engem is megbabonázott. Martin Ferenc, Izland Rég vágytam újra látni a sarki fényt is. [2024. április 19. 11:21]
Körülbelül nyolc és fél évszázada, 1181-ben egy csillag halála különösen fényes szupernóva-robbanással gyönyörködtette meg az akkori észlelőket. A csillagászoknak azóta sikerült beazonosítani az abból visszamaradt, tűzijáték kinézetét imitáló szupernóva-maradványt a Cassiopeia csillagképben, és részletes képet készíteni róla különböző hullámhossztartományokon. [2024. április 18. 12:34]
A világegyetem legerőteljesebb robbanásai a gammasugár-kitörések. A részecskeplazmából álló tűzlabdát kilövellő jet jelentősen felgyorsítja a részecskéket. A gammasugár-kitörésekről azt gondolják, hogy kompakt égitestek, neutroncsillagok vagy csillagtömegű fekete lyukak összeolvadásából származnak (ezeket hívjuk rövid gammasugár-kitörésnek, amelyek legfeljebb két másodpercesek), vagy magösszeomlás... [2024. április 16. 20:54]
Egy új kutatás szerint egyes kék szuperóriás csillagok összetétele azzal magyarázható, hogy egy nagy tömegű csillag és kisebb társuk összeolvadásával keletkeztek. Eszerint galaxisunk legfényesebb és legforróbb csillagai nem születnek, hanem készülnek. A kék szuperóriás állapot a forró, nagy tömegű csillagok életének egy rövid ideig tartó fázisa. [2024. április 15. 10:46]
A Betelgeuze egy jól ismert vörös szuperóriás csillag az Orion csillagképben. A közelmúltban nagy figyelmet kapott nemcsak azért, mert a fényességváltozása olyan feltételezésekhez vezetett, hogy akár fel is robbanhat, hanem azért is, mert a megfigyelések szerint a vártnál sokkal gyorsabban forog. Ez... [2024. április 14. 8:54]
Önkéntesek és hivatásos csillagászok egy csoportja összegyűlt, hogy közös erővel, a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket kihasználva megvizsgáljon 430 000 új, a Világegyetem különböző pontjain elszórtan található, egyelőre ismeretlen típusú galaxist. Különlegesen érdekes, hogy a tanulmányozott galaxisok közül mintegy 30 000 a morfológiáját tekintve legritkábbnak számító gyűrűs galaxisok cs... [2024. április 12. 21:40]
2023 májusában, mindössze néhány nappal azután, hogy újraindultak az észlelések a LIGO-Virgo-KAGRA gravitációshullám-detektorok együttműködésében, a LIGO livingstone-i észlelőállomásának műszere egy feltehetőleg neutroncsillag és egy másik kompakt égitest ütközéséből származó gravitációs jelet érzékelt. [2024. április 12. 11:47]
2024. április 8-án teljes napfogyatkozást figyelhettek meg a szerencsések Mexikóból, az Egyesült Államokból és Kanada keleti partvidékéről. Soponyai György, Montréal, Kanada A totalitás maximális időtartama 4 perc 28 másodperc volt, ilyen hosszú sötétséget azonban csak a mexikói Narango térségéből lehetett tapasztalni. [2024. április 11. 17:21]
A NASA James Webb-űrteleszkópja a Messier 82 (M82) csillagontó galaxist vette célba, egy kicsi, de rendkívüli környezetet, amelyben gyors csillagkeletkezés zajlik. A Webb érzékeny infravörös képességeit kihasználva egy tudóscsoport a galaxis magját vizsgálta meg közelebbről, hogy jobban megértsék a csillagkeletkezést és hogy a szélsőséges aktivitás hogyan befolyásolja a galaxis egészét. [2024. április 9. 9:26]
A csillagászok most először készítettek felvételt a Tejútrendszer szívében lévő szupernagy tömegű fekete lyukat, a Sagittarius A*-ot (Sgr A*) körülvevő polarizált fényről, illetve mágneses mezőről. A mérést az Eseményhorizont Távcső (Event Horizon Telescope, EHT) készítette, és a felvételen látszik,... [2024. április 8. 12:09]
2023 decemberében a Hubble-űrtávcső befejezte legnagyobb programjainak egyikét, amelynek során 3 év alatt 500 egyedi csillagot vizsgált meg, ezzel lehetővé téve, hogy a kutatók belevessék magukat ezeknek a kék és piros színekben pompázó “húsvéti tojásoknak” a mélyebb vizsgálatába. Ezeket a csillagok... [2024. április 7. 13:13]
A Hubble-űrteleszkóp (HST) megépítésére benyújtott kérvényben az Egyesült Államok kongresszusának három tudományos indoklásából az egyik az volt, hogy a távcsővel végzett mérések alapján pontosan meghatározható az univerzum tágulási sebessége. A HST 1990-es indítása előtt a földi távcsövek megfigyelései hatalmas bizonytalanságokat eredményeztek, a tágulási sebességtől függően az univerzum 10-20 mi... [2024. április 6. 12:02]
A Tejútrendszer egy gigantikus újrahasznosító üzem. A csillagszelek és a szupernóva-robbanások a galaktikus sík alá és fölé szórják ki az anyagot, de ahogy a víz egy szökőkútban, ezek a ritkás felhők a korong gravitációjának engedve aztán visszazuhannak a galaktikus síkba. Legvégül a gáz és por, ame... [2024. április 4. 23:11]
Messze-messze a Nyúl csillagképet alkotó szabad szemes csillagok mögött, 42 ezer fényévnyire rejtőzik a téli-tavaszi égbolt egyik ritkán észlelt gömbhalmaza, a Messier 79. Megfigyelése érdekes, sőt kötelező feladat mindazoknak, akik ezekben a napokban vállalkoznak a Messier-maratonra. Nagy Mélykuti ... [2024. április 1. 11:56]
Egy új meleg jupiter exobolygót fedeztek fel a Messier 67 nyílthalmaz egyik távoli csillaga körül. Az S1429 b jelű planéta majdnem kétszer olyan nagy tömegű, mint a Jupiter. A meleg jupiterek olyan gázóriások, amelyek keringési ideje 10 és 200 nap közötti. Emiatt nehezebb őket tranzitmódszerrel észl... [2024. március 31. 9:52]
Vékony réteg vízjég miatt romlani kezdett a Euclid (ejtsd: „juklid”) űrtávcső látása, de több hónapnyi gondos tervezés után egy új módszerrel sikerült helyreállítani. A probléma nem szokatlan, a fagyos űrben keringő űrtávcsöveknél egészen gyakori, de ennél a roppant érzékeny, a sötét univerzum kutatására induló eszköznél már ennyire kis mennyiségű jég is gondot okoz. [2024. március 29. 19:14]
Egy nemrégiben megjelent tanulmány valószínűsíti, hogy minden tizenkettedik csillag elnyelhetett egyet a körülötte keringő bolygók közül. Korábbi kutatások kimutatták, hogy vannak olyan csillagok, amelyek szokatlanul sok nehéz elemet, például a Földhöz hasonló kőzetbolygókban is fellelhető vasat tartalmaznak. [2024. március 27. 11:48]
A kora tavaszi időszak különösen alkalmas a Hold megfigyelésére. A kora esti órákban magasan jár égi kísérőnk. Akinek kedve, türelme van, akár fel is térképezheti. Molnár Attila, Budapest Régi vágyam egy Hold-térkép rajzolása, ami olyan, mint ahogy én képzelem el. A 19-én készült képeim közül kiválasztottam egyet, és próbaként készítettem egy verziót. [2024. március 26. 12:04]